Strona główna Mapa strony
DynamicForms
DynamicForms jest autorskim narzędziem pozwalającym na zarządzanie wyglądem wszelkiego rodzaju wydruków systemu SAP ERP. Udostępnia możliwość przygotowania wielu formatów wydruku wraz ze zmianą wyglądu, bazujących na jednym formularzu SmartForm. Dzięki temu istnieje możliwość dostosowania wydruków do norm prawnych panujących w różnych krajach, czy też modyfikacja ich wg specjalnych wymagań biur sprzedaży itp. DynamicForms pozwalają na zmianę wielu statycznych elementów wydruków (takich jak: nagłówek, logo itp.) bez potrzeby modyfikacji programu drukującego czy też samego formularza SmartForm. Rozwiązanie DynamicForms pozwala na całkowite wyeliminowanie potrzeby umiesz-czania stałych elementów w formularzu SmartForm. Praktycznie wszystkie ustawienia wyglądu, układu oraz tekstów formularza, zostały przeniesione do zewnętrznych tabel konfiguracyjnych. Takie podejście rozwiązuje również problem z czasochłonnym i podatnym na błędy procesem tłumaczenia wydruków. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, nawet użytkownik nieznający technologii SmartForm jest w stanie samodzielnie modyfikować oraz dostosowywać wydruki. Jednym z takich ułatwień jest graficzny konfigurator, dzięki któremu można w łatwy i szybki sposób zmieniać rozmieszczenie poszczególnych elementów wydruku.

Ze względu na szeroki wachlarz możliwości, poniżej wymienione zostały tylko przykładowe funkcjonalności, jakie oferuje rozwiązanie DynamicForms: W skład rozwiązania DynamicForms wchodzi wiele tabel konfiguracyjnych, które są obsługiwane poprzez specjalnie przygotowany do tego ClusterView, jak również poprzez gałąź DynamicForms transakcji SPRO. Dodatkowym elementem rozwiązania jest łatwy w obsłudze edytor graficzny, uruchamiany poprzez transakcję ZDFLC, dzięki pozwala na zmianę układ okien wydruku. Zastosowana architektura pozwala na wykorzystanie tylko i wyłącznie jednego formularza SmartForm, do wydruku zmodyfikowanych wersji dokumentu. Dzięki Dyna-micForms, całość konfiguracji układu oraz tekstów przechowywana jest w zewnętrznych tabelach konfiguracyjnych. Zmiana jakiegokolwiek tekstu, układu czy też formatowania, nie wymaga nawet uruchamiania transakcji SMARTFORMS, wystarczy tylko modyfikacja wpisu w odpowiedniej tabeli.