Strona główna Mapa strony
EDIFACT
UN/EDIFACT (United Nations rules for Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) tzn: Zasady ONZ dla Elektronicznej Wymiany Danych w Administracji, Handlu i Transporcie. Zasady ONZ obejmują zbiór międzynarodowych standardów dotyczących budowy oraz formatowania komunikatów EDI.

Na podstawie zebranych reguł i zasad budowane są komunikaty, które odpowiadają tradycyjnym dokumentów. EDIFACT jest jednym z najbardziej popularnych standardów elektronicznej wymiany dokumentów. Standard EDIFACT to ponad 200 komunikatów z różnych obszarów i dziedzin.

Standard EDIFACT obejmuje swym zasięgiem następujące obszary: