Strona główna Mapa strony
IDOC / ALE
ALE – Application Link Enabling, jest serwisem integracyjnym w SAP, który służy do organizacji wymiany danych w procesach biznesowych z jednym lub więcej systemami w obrębie danej organizacji.

IDOC – Itermediate Document – służy do wymiany danych pomiędzy systemem SAP a systemami zewnętrznymi. Opisuje dokument powstały w trakcie procesu biznesowego (np. faktura, zlecenie sprzedaży), dane podstawowe niezbędne do przeprowadzenia danego procesu (np. dane podstawowe towaru/materiału, dane kontrahenta), itp.

System SAP obsługuje zarówno interfejsy wejściowe (do systemu) jak i wyjściowe (z systemu). Podstawowym nośnikiem danych w ALE/EDI jest IDOC.

Najczęściej spotykane scenariusze ALE/EDI – obejmują: