Strona główna Mapa strony
Integracja SAP
Udane wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP przynosi przedsiębiorstwu rozliczne korzyści wynikające z obsługi głównych procesów firmy w jednym spójnym środowisku komputerowym. Wykorzystanie centralnego repozytorium danych podstawowych, uniknięcie redundancji wprowadzanych danych, wreszcie integracja szeroko pojętych obszarów logistycznych, finansowych oraz zarządzania personelem pozwala na istotną optymalizację i usprawnienie działania firmy.

Po zrealizowaniu korzyści z wprowadzenia systemu ERP, następnym etapem integracji przedsiębiorstwa jest włączenie do wspólnego systemu kolejnych procesów. Odbywa się to zwykle na drodze integracji systemu ERP z pozostałymi systemami dziedzinowymi, urządzeniami elektronicznymi czy zewnętrznymi systemami komputerowymi partnerów firmy.

Istotne korzyści przynosi także połączenie systemu ERP z elektronicznymi urządzeniami, takimi jak wagi czy wyświetlacze panelowe. Interfejsy tego typu eliminują błędy powstające podczas ręcznego wprowadzania danych, przyspieszają i ułatwiają pracę w systemie oraz umożliwiają prezentowanie informacji z systemu na rozmaitych urządzeniach wyjściowych, nie tylko na ekranie monitora.

Osobną kategorią integracji systemów jest włączenie do wspólnego systemu informatycznego zewnętrznych partnerów przedsiębiorstwa, jego dostawców, klientów czy operatorów logistycznych oraz ich systemów komputerowych. W przypadku partnerów, którzy sami wykorzystują systemy ERP, łączenie takie odbywa się zwykle na drodze elektronicznej wymiany danych (EDI - Electronic Data Interchange). Dokumenty gospodarcze są wtedy przesyłane w formie komunikatów zdefiniowanych w oparciu o powszechnie przyjęte standardy takie jak EDIFACT czy VDA.