Strona główna Mapa strony
Międzynarodowy roll-out
Firmy międzynarodowe coraz częściej stosują korporacyjne wzorce rozwiązań informatycznych. Przenoszą je do swoich oddziałów w innych krajach z uwzględnieniem lokalnych wymogów prawnych, biznesowych i językowych. Wynika to z potrzeby: Tego typu przedsięwzięcia są określane mianem roll-out. Projekt typu roll-out różni się od standardowego wdrożenia, ponieważ koncentruje się przede wszystkim na lokalizacji gotowego rozwiązania. Przedmiotem prac jest więc zdefiniowanie różnic pomiędzy wymogami lokalnymi a rozwiązaniem wzorcowym oraz dostosowanie organizacji do modelu wzorcowego. Przykładowe zadania w projekcie typu roll-out to: Unikalność oferty NESIM w zakresie projektów typu roll-out polega na połączeniu wiedzy na temat lokalnych uwarunkowań w Polsce z doświadczeniem zdobytym w projektach korporacyjnych zrealizowanych w Europie Zachodniej .Doświadczenie to pomaga konsultantom NESIM umiejętnie działać w międzynarodowym środowisku, minimalizując problemy występujące na styku odmiennych kultur i stylów pracy. Połączenie tych umiejętności z szeroką wiedzą biznesową i technologiczną konsultantów NESIM sprawia, że wzorce korporacyjne dostosowywane do uwarunkowań w danym kraju w optymalny sposób wspierają biznes klienta zarówno globalnie, jak i lokalnie.