Strona główna Mapa strony
SAP XI / PI
Wzrastająca złożoność środowisk IT zawierających dużą ilość heterogenicznych systemów powoduje wysokie koszty integracji i wymusza realizację czasochłonnych projektów integracyjnych.

Jedną z metod pozwalających na obniżenie kosztów może być redukcja liczby połączeń między systemami poprzez zastosowanie koncentratora zamiast połączeń każdy-z-każdym oraz użycie pojedynczej platformy integrującej ludzi, informacje i wszystkie systemy. Istotna może się okazać również pewna zmiana podejścia, z myślenia kategoriami projektów integracyjnych w kierunku spełniających te zadania produktów.

Wychodząc naprzeciw takim problemom, firma SAP oferuje produkt SAP NetWeaver Process Integration (następca: SAP Exchange Infrastructure), który pozwala problemy integracji rozwiązywać prościej i przy niższych kosztach. Udostępnia narzędzia i środowisko zapewniające łatwość użycia, skalowalność oraz wysokie możliwości adaptacji, zwiększając tym samym elastyczność procesów biznesowych. Jest to również produkt adresowany do klientów, którzy nie posiadają dotychczas systemów SAP a jego możliwości pozwalają na integrację wielu różnorodnych aplikacji od różnych dostawców. W ramach tego produktu zostaje dostarczone kompletne środowisko pozwalające projektować i konfigurować wymianę danych między systemami, określać reguły związane z adresowaniem i algorytmy mapowania oraz konwersji. Środowisko wykonawcze jest wspierane narzędziami do monitorowania i testowania tworząc pełne, kompleksowe rozwiązanie.

SAP NetWeaver Process Integration zapewnia otwarte technologie integracji, które wspierają współpracę zorientowaną na procesy we wszystkich komponentach SAP oraz zewnętrznych - w obrębie przedsiębiorstwa i poza nim.