Strona główna Mapa strony
Upgarde systemów
Wyróżniamy dwa podstawowe typy projektów upgrade: Niektóre elementy obu typów można ze sobą mieszać, np. upgrade techniczny z realizacją drobnych usprawnień, czy upgrade techniczny z ustaleniem listy usprawnień i odłożoną realizacją. Z punktu widzenie projektu, upgrade to przedsięwzięcie w czasie, gdzie dokonywana jest aktualizacja używanej wersji oprogramowania. Upgrade do nowej wersji SAP standardowo powoduje aktualizację: