Strona główna Mapa strony
Usługi wdrożeniowe SAP
Dla naszych klientów świadczymy usługi wdrożeniowe i doradcze w zakresie pełnej oferty rozwiązań SAP. Wdrażamy system SAP zgodnie z preferowaną przez SAP metodyką ASAP. Wyrafinowane narzędzia do analizy i modelowania przebiegu procesów gospodarczych w organizacji pozwalają na optymalne skonfigurowanie i dostosowanie systemu do potrzeb klienta, zgodnie z jego wymaganiami i życzeniami.

Narzędzia rozwoju oprogramowania zapewniają także dostosowanie systemu do niestandardowych potrzeb wynikających ze specyfiki działalności firmy.

Wdrożenie systemu informatycznego SAP opiera się na standardowej metodologii wdrożenia opracowanej przez SAP i z użyciem narzędzi firmy SAP, ułatwiających i porządkujących dokumentowanie prac projektowych, rejestrujących kroki konfiguracji, pozwalających monitorować stan wykonania projektu.

Zostało ono podzielone na 4 podstawowe fazy:

Faza 1. Organizacja projektu i koncepcja wdrożenia
W pierwszej fazie modelu wdrożenia definiuje się organizację prac projektowych i opracowuje koncepcję wdrożenia. Koncepcja ta opisuje, jak kształtują się procesy gospodarcze przedsiębiorstwa i w jaki sposób zostaną zamodelowane w systemie SAP.

Faza 2. Projekt szczegółowy i prototypowanie
W fazie drugiej modelu wdrożenia, na podstawie koncepcji wdrożenia buduje się i testuje prototyp systemu produkcyjnego. Budowa prototypu polega na skonfigurowaniu systemu SAP zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstwa oraz opracowaniu interfejsów i programów konwersji danych.

Faza 3. Przygotowanie do eksploatacji produkcyjnej
W fazie trzeciej wdrożenia wykonuje się wszystkie przygotowania niezbędne do uruchomienia systemu produkcyjnego.

Faza 4. Eksploatacja produkcyjna systemu
Po uruchomieniu produkcyjnego systemu SAP konieczne jest stworzenie stałego zespołu wspierającego eksploatację systemu oraz zbadanie możliwości zoptymalizowania pracy systemu.

Niemal w każdym projekcie występują prace programistyczne ABAP związane z rozwojem funkcjonalności oraz integracja systemów.