NESIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Karłowicza 8
PL 51-610 Wrocław
Tel. +48 71 372 03 02
Fax +48 71 372 03 02
E-mail: biuro@nesim.pl
KRS 0000802384
NIP 898-210-94-11
REGON 020514663
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

MODERN TECHNOLOGIES

We deliver SAP solutions – ASAP…

Our offer includes:

SAP implementation
International roll-out
ABAP services
SAP maintenance services
SAP Integration
EDI

Some of out clients:

Do you have any questions?
Please contact us. Our specialists will surely find the right solutions for you.